Untitled design (69)

Voorwaarden en Condities

Welkom bij boomverkiezing. Als u doorgaat met browsen en het gebruik van deze website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van boomverkiezing met u regelen met betrekking tot deze website.


De term boomverkiezing of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:


De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Deze kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal die op deze website gevonden of aangeboden worden voor enig bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar is, aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de verschijning en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright-vermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle op deze website gereproduceerde handelsmerken, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak om verdere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

U mag geen koppeling naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van boomverkiezing.

Facebook
Twitter
LinkedIn